News

Kevään oivalluksia ja syksyn suunnitelmia 

Koulujen alku häämöttää jo nurkan takana, joten tässä vaiheessa on hyvä hieman kerrata, mitä kaikkea saimme aikaiseksi kevään 2023 aikana. Havaintoja lähiluonnossa ja -luonnosta Kevään aikana liikuimme aktiivisesti oppilaiden kanssa …

Kysely luokan ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta

Vuoden alussa teetätimme luokanopettajilla ja aineenopettajilla pienimuotoisen aloituskyselyn ulko-opetuksesta sekä erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä opetuksessa. Kyselyn avulla halusimme kartoittaa tämänhetkistä tilannetta sekä toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Vastausten perusteella Jyväskylän Steinerkoululla koulun ulkopuolisia …

Kohti uusia oivalluksia luokkahuoneen ulkopuolella

Hiljaisuuden rikkoi narskuva lumi ja jalaksien suhina, kun taitoin koulumatkojani punaisella pienellä potkukelkalla 90-luvulla. Paluumatka koulusta kotiin kesti usein kauemmin, kun matkan varrella oli tutkittava tienvarret, ojanpohjat ja valtavan suuret …

Ulkona oppiminen

Maailma oppimisympäristönä Opimmeko nykyisyyden ja tulevaisuuden maailman elintärkeitä taitoja ja ymmärrystä sisätiloissa tietokoneita ja tabletteja tuijottaen ja ikkunasta ulos katsellen? Opimmeko ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta ja sen toimintamekanismeja tai ihmisen roolia …

Agenda 2030

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 …

GreenComp

Kestävää kehitystä koskeva eurooppalainen osaamiskehys GreenComp sisältää määritelmän siitä, mitä kestävyysosaamisella tarkoitetaan. GreenComp koostuu neljästä kestävyyden osaamisalueesta: 1) Kestävyysarvojen ilmentäminen, 2) Kestävyyden monitahoisuuden hallinta, 3) Kestävien tulevaisuuksien visiointi ja 4) …

Kestävyyskasvatuksen OPS

VOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINENLaaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. … Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee …

Tavoitteet Oppilaiden luontosuhde vahvistuu säännöllisen ulkona oppimisen ja monialaisen lähiluonnon havainnoinnin, tutkimisen ja ihmettelyn kautta. Oppilaita kannustetaan uteliaisuuteen, luonnossa oleskelusta nauttimiseen sekä moniaistiseen ympäristön havainnointiin. Oppimisen iloa, mielikuvitusta ja ajattelun …

Sorsalammen vuosi

Näin tehdään Valitaan läheltä jokin luontokohde, kuten vaikkapa lampi tai puro. Käydään tarkastelemassa paikkaa eri vuodenaikoina, esimerkiksi kerran kuukaudessa ja tehdään havaintoja esimerkiksi vihkoon piirtäen. Jokainen oppilas voi valita itse …

Metsäpuutarha on monikerroksinen puutarha, josta löytyy luonnontilaisen metsän tavoin sekä korkeampia että matalampia puita ja pensaita sekä erilaisia ruohovartisia kasveja ja maanpeitekasveja. Metsäpuutarhan perustamisen tarkoituksena on sadontuotannon lisäksi viljelymaiden ja …