Ulkona oppiminen

Maailma oppimisympäristönä Opimmeko nykyisyyden ja tulevaisuuden maailman elintärkeitä taitoja ja ymmärrystä sisätiloissa tietokoneita ja tabletteja tuijottaen ja ikkunasta ulos katsellen? Opimmeko ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta ja sen toimintamekanismeja tai ihmisen roolia …

Agenda 2030

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 …

GreenComp

Kestävää kehitystä koskeva eurooppalainen osaamiskehys GreenComp sisältää määritelmän siitä, mitä kestävyysosaamisella tarkoitetaan. GreenComp koostuu neljästä kestävyyden osaamisalueesta: 1) Kestävyysarvojen ilmentäminen, 2) Kestävyyden monitahoisuuden hallinta, 3) Kestävien tulevaisuuksien visiointi ja 4) …