Tavoitteet Oppilaiden luontosuhde vahvistuu säännöllisen ulkona oppimisen ja monialaisen lähiluonnon havainnoinnin, tutkimisen ja ihmettelyn kautta. Oppilaita kannustetaan uteliaisuuteen, luonnossa oleskelusta nauttimiseen sekä moniaistiseen ympäristön havainnointiin. Oppimisen iloa, mielikuvitusta ja ajattelun …