Koulut kohden oivaltavia oppimisympäristöjä

Opetushallitus on jakanut valtion erityisavustuksia perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Avustukset jaettiin osana Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen kehittämishanketta. Jyväskylän steinerkoulun Oivalluksia oppimisympäristöissä -hankkeelle myönnettiin 102.145€ avustus.  

Hankkeen myötä edistetään kokonaisvaltaisesti kestävyyskasvatuksen toteutumista käytännön kouluarjessa sekä kartoitetaan ja otetaan käyttöön uusia oppimisympäristöjä ja lisätään ulko-opetusta. Tavoitteena on vahvistaa ympäristökysymysten käsittelyä sekä luoda selkeä malli ja materiaalit kestävyystavoitteiden (OPS, Agenda2030, GreenComp) konkretisoimiseksi ja integroimiseksi opetussisältöihin ja -käytäntöihin. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa opetuksen ja arjen koulutyön myötä oppilaille kehittyy vahva luontosuhde sekä monialainen ymmärrys ja osaaminen planetaariseen kestävyyteen. 

Hankkeen aikana koulun ympäristöstä kartoitetaan monipuolisesti eri oppiaineiden opetusympäristöiksi soveltuvia luonnontilaisia ja rakennettuja alueita sekä kohteita. Lisäksi koulun lähialueelle suunnitellaan ja perustetaan luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa edistäviä oppimisympäristöjä. Oppilaat koostavat kartoitetuista ja perustetuista ympäristöistä oppimisympäristökarttoja hyödynnettäviksi eri oppiaineiden ja luokka-asteiden oppitunneilla. Opiskelu ulkona erilaisissa oppimisympäristöissä lisää oppimisen elämyksellisyyttä sekä liikkumista ja oleskelua luonnossa edistäen samalla oppilaiden luontosuhteen kehittymistä. 

Hankkeen aikana kehitetään suoraan opetuskäyttöön soveltuvat, ilmiöpohjaista oppimista eri oppiaineissa ja oppimisympäristöissä tukevat kestävyyskasvatusmateriaalit, oivalluspähkinät. Tuotettava materiaali tukee sekä ulkona että luokkahuoneissa toteutettavaa opetustyötä, vahvistaa oivaltavaa oppimista ja tuo monialaisen kestävyyskasvatuksen tiiviiksi osaksi opetusta muulloinkin kuin teemaviikkoina. 

Hankkeessa laadittava oppimisympäristö-opas, oivalluspähkinämateriaalit sekä “Kestävyyskasvatuksen käytännön OPS” tukevat opettajia ja opetuksen järjestäjiä valtakunnallisen opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa käytännön koulutyössä. Hankkeen aikana tuotettavia materiaaleja ja kehitettäviä käytänteitä pilotoidaan steinerkouluverkoston kouluissa sekä muissa yhteistyöhön lähtevissä kouluissa. Tuotettavat materiaalit, oppaat ja mallit ovat vapaasti kaikkien opetuksen järjestäjien käytössä syksyllä 2024. 

Hanke kestää toukokuulle 2024, ja sen toteutuksesta vastaa Jyväskylän steinerkoulu yhteistyössä Meijän polun asiantuntijoiden, ympäristökasvattajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.  

http://oivalluksiaoppimisymparistoissa.fi