Kestävyyskasvatuksen OPS

VOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINENLaaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. … Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee …

Tavoitteet Oppilaiden luontosuhde vahvistuu säännöllisen ulkona oppimisen ja monialaisen lähiluonnon havainnoinnin, tutkimisen ja ihmettelyn kautta. Oppilaita kannustetaan uteliaisuuteen, luonnossa oleskelusta nauttimiseen sekä moniaistiseen ympäristön havainnointiin. Oppimisen iloa, mielikuvitusta ja ajattelun …