Kohti uusia oivalluksia luokkahuoneen ulkopuolella

Hiljaisuuden rikkoi narskuva lumi ja jalaksien suhina, kun taitoin koulumatkojani punaisella pienellä potkukelkalla 90-luvulla. Paluumatka koulusta kotiin kesti usein kauemmin, kun matkan varrella oli tutkittava tienvarret, ojanpohjat ja valtavan suuret lumikasat. Pakkanen puri nenänpäätä ja poskia, mutta ulkona odottivat seikkailut! Keväällä potkukelkka vaihtui polkupyörään ja koulumatkoilla ihmeteltävää riitti entistä enemmän luonnon herätessä eloon. Kesäpäivät menivät riekkuessa pihalla ja uimassa, kun taas valoisina kesäöinä kaikki tuntui jotenkin taianomaiselta. Syksyn tullen koulumatkaa ilahdutti luonnon väriloisto, ja se, kuinka luonto taas hiljalleen vaipui talviuneen ja linnut lähtivät kohti etelää. 

”Ihminen on erottamaton osa luontoa. Tulevaisuuden hyvän elämän kannalta ydinkysymys on vastuullisen luontosuhteen kehittyminen. Tämä on koulun tärkeimpiä tavoitteita. Ympäristö- ja luontokasvatus on varsinkin alaluokilla konkreettista ja paljolti luonnossa tapahtuvaa.” (Jyväskylän Steinerkoulun opetussuunnitelma 2022, 13.)

Opetussuunnitelman arvoperustassa ja yleisissä tavoitteissa korostuvat luontosuhteen merkitys, luonnon kunnioittaminen sekä luonnon hyödyntäminen oppimisympäristönä. Opetusta tulisi pyrkiä viemään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti myös luokkahuoneen ulkopuolelle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana puhe luokan ulkopuolisesta opetuksesta, luonnosta ja oppimisympäristöjen monipuolisesta hyödyntämisestä on lisääntynyt huimasti, eikä suotta, sillä ulkona tapahtuvalla opetuksella on paljon etuja. 

Koulun lähiluonto tarjoaa monimuotoisen ja monipuolisen oppimisympäristön, jossa lapset voivat paitsi tutustua heitä ympärivöivän maailman toimintaan, myös toimia itse aktiivisesti monimuotoisen luonnon ylläpidossa ja edistämisessä.

Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat luonnon ja luonnossa liikkumisen vaikuttavan monin suotuisin tavoin terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimukset luontoympäristöjen hyödyntämisestä opetuksessa toistavat samaa: lähiluonnossa vietetty aika tukee luontosuhteen rakentumista, sekä mahdollistaa omaehtoisten luontokokemusten etsimisen. Viikoittaisella lähiluonnossa tapahtuvalla opetuksella on vaikutuksia hyvinvointiin. (Arola & Paloniemi 2023; Arola ym. 2022) Myös stressitaso lähtee laskuun, keskittyminen parantuu, kiire ja suorituskeskeisyys vähenevät ja luonto tarjoaa monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia. Luonnossa oleminen tuottaa iloa, rauhoittaa elimistöä sekä kohentaa mielialaa. Myös liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät, kun siirrämme opetuksen luokan ulkopuolelle. Lähiluonnossa liikkumisen tärkeydestä voit lukea hankkeen ensimmäisestä blogitekstistä.

Yllä mainitsemiani tuloksia kohden lähdemme myös Oivalluksia oppimisympäristöissä -hankkeessa, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa erilaisia luonnonmukaisia oppimisympäristöjä sekä lisätä ulkona oppimista. Oppilaat ovat vahvasti mukana uusien oppimisympäristöjen kartoittamisessa, ja kevään aikana lähdemme luokkakohtaisesti ja oppiaineittain tutkimaan sekä tekemään oivalluksia koulun piha-alueelle, lähimetsään, kosteikolle ja puistoihin. Minkä tahansa oppiaineen voi viedä ulos, mutta se vaatii kuitenkin suunnittelua. 

Eri vuodenajat tarjoilevat erilaisia tapoja toteuttaa ja havainnoida oppimisympäristöjä ja niiden suomia mahdollisuuksia.

Luonto on moniulotteinen oppimisympäristö, joka tarjoaa kaikille aisteille jotakin ja mahdollistaa ilmiöpohjaisen oppimisen. Ulkona oppiminen voidaan aloittaa esimerkiksi lyhyistä vierailuista ulkona oppitunnin alussa, jonka jälkeen havaintoja voidaan purkaa luokkahuoneessa. Kuinka luonnon värit voisivat nivoutua eri oppiaineisiin? Mitä ääniä kuulemme ympärillämme? Mitä kaikkea voimme ulkona laskea? Yläkoulun puolella tehtävät, havainnot ja pohdinnat syventyvät ja oppimisympäristöt laajentuvat entisestään. Voisiko luontoon tehdystä tutkimusretkestä kirjoittaa tarinan esimerkiksi englanniksi tai ruotsiksi?

Sitran julkaisemien vuoden 2023 megatrendien keskiössä on ekologinen kriisi ja luonnon kantokyvyn mureneminen. Ihmisten toiminta siis kuormittaa elollista ja elotonta luontoa yli maapallon kantokyvyn rajojen, joka vaarantaa taloutemme ja hyvinvointimme pohjan. Sitra ehdottaa ratkaisuksi yhteiskunnan ja arjen ekologista jälleenrakentamista, joka ihmisten kohdalla tarkoittaa kestäviä elämäntapoja ja sitä myöten kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Sitra 2023.) 

Näitä tavoitteita voimme edistää myös koulussa. Ympäristö- ja kestävyysasiat puskevat läpi lujempaa kuin koskaan, joten paluuta vanhaan ei enää ole. Muutokset ovat välttämättömiä. Läheisen luontosuhteen tärkeys on tunnustettu laajalti, ja monet alat ovat lähteneet tekemään toimia sen edistämiseksi. Tarjotessamme lapsille ja nuorille erilaisia luontokokemuksia koulupäivien aikana, edistämme ymmärrystä siitä, että olemme osa luontoa. Isossa-Britanniassa luontoyhteyttä on käsitelty vuonna 2022 ilmestyneessä teoksessa The Nature Connection Handbook. Sen mukaan yhteys luontoon on paljon muutakin kuin vain luonnossa olemista, ja tärkeintä on ymmärtää, että olemme luonnon kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tämä vaatii luonnon havainnointia ja tarkkailua siellä ollessamme. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vahva luontoyhteys liittyy myös ympäristökäyttäytymiseemme: mitä lähemmäs luontoa pääsemme, sitä enemmän olemme valmiita tekemään toimia sen suojelemiseksi. (Richardson 2022.) 

Uskon, että lapsuuteni luontokokemuksilla on suuri merkitys siihen, että tänä päivänä haluan työkseni toimia luonnossa ja sen puolesta. Olisipa minunkin lapsuudessani tutkittu luonnon ihmeitä myös koulupäivien aikana! 

Johanna Huovila 
Yhteisöpedagogi, seikkailukasvattaja 
johanna.huovila@jklsteinerkoulu.fi 


Lähteet

Arola, Terhi & Aulake, Marianne & Ott, Anna & Lindholm, Matti & Kouvonen, Petra & Virtanen, Petri & Paloniemi, Riikka (2022) The impacts of nature connectedness on children’s well-being: Systematic literature review. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027249442200158X?via%3Dihub
Arola, Terhi & Paloniemi, Riikka (2023) Terhi Arola ja Riikka Paloniemi: Saavutettavat luontoympäristöt tukevat lasten hyvinvointia. Suomen ympäristökeskus. Ajankohtaista. Ratkaisuja-blogi. https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ratkaisujablogi/Terhi_Arola_ja_Riikka_Paloniemi_Saavutet(64695)
Jyväskylän Steinerkoulun opetussuunnitelma (2022) https://peda.net/js/al/opetussuunnitelma2
Richardson, Miles (2022) Finding Nature. The Nature Connection Handbook. https://findingnature.org.uk/2022/05/03/nature-connection-handbook/
Sitra (2023) Uutiset. Megatrendit 2023: Näitä kehityskulkuja emme voi ohittaa. https://www.sitra.fi/uutiset/megatrendit-2023-naita-kehityskulkuja-emme-voi-ohittaa/