Ulkona oppiminen

Perinteinen oppimisen malli, jossa opittavat asiat ja ympäröivä maailma tuodaan koulun sisätiloihin ei pysty tarjoamaan konkreettista ymmärrystä ympäröivämme maailman toiminnasta ja lainalaisuuksista, sekä ihmisen osuudesta ympäristömme muutokseen.

Maailma oppimisympäristönä

Opimmeko nykyisyyden ja tulevaisuuden maailman elintärkeitä taitoja ja ymmärrystä sisätiloissa tietokoneita ja tabletteja tuijottaen ja ikkunasta ulos katsellen? Opimmeko ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta ja sen toimintamekanismeja tai ihmisen roolia ympäristömme muutoksessa lukemalla näistä kirjoista? Vai olisiko kuitenkin niin, että oppimisen ja ymmärtämisen kannalta optimaalinen oppimisympäristö olisi meitä ympäröivä maailma kaikkine haasteineen ja mahdollisuuksineen? Ja ennen kaikkea oivalluksineen?

Uskomme, että tulevaisuuden tärkeimmät taidot ja varsinkin ymmärrys ihmisestä osana luontoa kehittyy ja karttuu vain viemällä  aktiivisesti oppimista ulkoympäristöihin.

Meidän tulee ymmärtää luonto ympärillämme ja meissä itsessämme, sen toiminnan periaatteet, ja erilaiset monisuuntaiset vaikutusmekanismit. Sekä ennen kaikkea oma osamme luonnon muutoksissa menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Meidän pitää palata luontoon, koska me olemme luonto.

Lähtökohtaisesti kaikkea mitä voi opiskella sisällä, voi opiskella ulkona. Mutta kaikkea mitä ulkona oppii, ei voi milloinkaan oppia sisätiloissa.