Ympäristö ja kestävyyskasvatuksen OPS on toteutettu osana Oivalluksia oppimisympäristöissä -hanketta. Ympäristö ja kestävyyskasvatuksen OPS:in toteutukseen ovat osallistuneet hankkeen toimijoiden ohella Jyväskylän ja Oulun steinerkoulujen opettajia.