Havainnot

Havainnot-sivustolle kootaan helposti mukaan kouluarkeen otettavia tehtäväkokonaisuuksia, jotka perustuvat oman ympäristön tarkkailuun. Havaintoja tulee kaikille vuodenajoille, ja niitä voi käyttää esimerkiksi, kun halutaan pitää oppituntia ulkona tai saada ulkoilua ja liikettä kouluarkeen. Havaintoja on helppo ottaa myös osaksi muuta ulkona liikkumista, esimerkiksi koulumatkoilla ja kotiympäristöissä.


Havaintojen keräämistä varten tarvitsette alueen kartan, johon voitte merkata tehtyjä havaintoja. Kartta voi olla perinteinen paperikartta, tuloste, seinäkartta tai vaikka digitaalinen kartta, johon saa merkattua havaintoja. Yhtä havaintoa voidaan seurata esimerkiksi viikon ajan, jolloin oppilaat raportoivat tekemistään havainnoista ja nämä merkitään kartalle. Havaintotehtäviä voi olla myös useampia yhtäaikaa. Voitte tehdä myös oman havaintotehtävän esimerkiksi jostain teidän alueellenne ominaisesta kasvista tai hyönteisestä.

Oheisen kuvan kartalle on merkitty malliksi kaksi ensimmäistä leskenlehtihavaintoa koulun lähiympäristöstä. Havaintoja tehtäessä oppilaita pyydetään huomioimaan millaisessa paikassa havainnot tehdään ja miten havaintopaikka mahdollisesti eroaa muusta alueesta. Tässä tapauksessa havaintopaikat olivat jyrkässä aurinkoisessa rinteessä, josta lumi oli sulanut muuta ympäristöä nopeammin. Havainnoista voi kerätä myös päivämäärät talteen, jolloin tuloksia voi verrata muiden vuosien vastaaviin havaintoihin.


Kevät

Alla olevista kuvista klikkaamalla saat kunkin Havainto-tehtävän tulostettavana pdf:nä. Voit myös tallentaa tiedoston koneellesi ja esitellä tehtävän koneelta tai projisoimalla seinälle.
Kaikki Havainto-tehtävät ovat kolmiosaisia. Voitte tehdä yhden osan tehtävästä tai vaikkapa kaikki kolme. Havaintoja pyritään lähteä tekemään alueille, joissa kutakin havainnoitavaa voisi esiintyä. Voittekin aluksi pohtia yhdessä, mistä kutakin havaittavaa lajia voisi löytää, ja sitten lähteä liikkeelle. Ennen retkeä kannattaa käydä myös läpi luonnossa liikkumisen ja oleilun sekä havainnoinnin perusasiat. Havainnoitavia lajeja ei saa häiritä, eikä niihin saa koskea leskenlehdet pois lukien.

Missä ensimmäiset leskenlehdet nousevat?
Kuule kimalaisen surina ja seuraa pölyttäjämestaria työssään!
Sitruunaperhonen liihottelee varhain keväällä. Missä liihottelijan tapasit?
Mikä on tämän kevään ensimmäinen hyönteinen ja missä sen näit?
Sammakot elävät vesistöjen läheisyydessä. Sinne kannattaa niitä siis lähteä etsimään!
Sisiliskot viihtyvät lämpimissä, aurinkoisissa paikoissa.
Mistä sellaisia löytyisi?

Syksy

Retkille lähiluontoon värejä etsimään! Voitte myös tunnistaa kerätä värit (esim lehdet) ja toteuttaa niistä näyttelyitä sisätiloihin.
Kerätkää syksyn mittaan maahan tipahtaneita lehtiä ja värittäkää tehtäväpaperin lehdet mallien mukaisesti.