Osana Oivalluksia oppimisympäristöissä -hanketta kartoitamme uusia ja uudenlaisia oppimisympäristöjä. Osaltaan uusien ympäristöjen etsiminen ja löytäminen laajentavat oppilaiden ja koulun henkilökunnan ymmärrystä omasta elinympäristöstään ja ympäristön monentasoisista riippuvuussuhteista sekä ihmisen vaikutuksesta ympäristöönsä.
Itse oppimisympäristöjen tutkiminen ja kartoitus voidaan ottaa osaksi kaikkia oppiaineita.

Jyväskylän steinerkoulun seinälle toteutettiin koulun lähialueen kartta, jota käytetään muun muassa havaintotehtävien ja oppimispähkinöiden toteutuksessa, mutta myös esimerkiksi koulun retkipäivien reittien suunnitteluun ja seuraamiseen. Kartan on maalannut kuvataiteilija Anna Ruth.