Oivalluspähkinät ovat tehtäväkokonaisuuksia, joiden kanssa voi käydä lävitse laajempia ympäristöämme ja yhteiskuntaamme vaikuttavia ilmiöitä. Oivalluspähkinöissä ei anneta ‘oikeita’ vastauksia, vaan oppilaat saavat havainnoida, pohtia ja suunnitella ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin.


Liikkumisympäristöt

Liikkumisympäristöt-oivalluspähkinöissä lähdetään tutkailemaan omaa elinympäristöä jokapäiväisen liikkumisen näkökulmasta. Missä liikutaan, millä liikutaan ja kuka liikkuu? Millä tavoin eri liikkumismuodot on huomioitu esimerkiksi koulun lähialueilla ja laajemminkin? Millä tavoin eri ikäisten ihmisten liikkuminen on huomioitu ja miten esimerkiksi eri ikäryhmien liikkumista voitaisiin helpottaa ja parantaa? Nämä Oivalluspähkinät antavat selkeitä tehtäväkokonaisuuksia, joita voi käyttää yhden oppitunnin sisältöinä, tai sitten laajentaa vaikkapa kokonaisten koulupäivien teemaksi.

Parhaat kävely-ympäristöt -oivalluspähkinässä tarkastellaan erilaisia kävely-ympäristöjä, ja pohditaan ratkaisuja, joilla näitä ympäristöjä voitaisiin kohentaa.
Parhaat pyöräily-ympäristöt -oivalluspähkinässä tarkastellaan erilaisia pyöräily-ympäristöjä, ja pohditaan ratkaisuja, joilla näitä ympäristöjä voitaisiin parantaa.
Parhaat joukkoliikenneympäristöt -oivalluspähkinässä tarkastellaan erilaisia joukkoliikenneympäristöjä, ja pohditaan ratkaisuja, joilla joukkoliikenne olisi saavutettavampaa.
Erilaiset liikkumistavat -oivalluspähkinässä tarkastellaan liikkumista laajemmin, ja pohditaan erilaisten liikkumistapojen vaikutuksia yhtesikuntaan.
Liikkumisympäristöjen arviointi -oivalluspähkinässä lähdetään tarkastelemaan ja arvioimaan koulun lähialueen liikkumisympäristöjä ja näiden toimintoja.

Roskien matkat

Roskien matkat -oivalluspähkinöissä pohditaan omaa elinympäristöä roskia silmällä pitäen. Mistä maasta löytyvät roskat ovat ilmaantuneet niiden löytöpaikalle? Mistä ja mitä mahdollisia reittejä ne mukanaan tuoneet ihmiset ovat liikkuneet? Mistä kyseessä olevat tuotteet on voitu hankkia? Entäpä mistä kaukaa tuotteet ovat matkustaneet Suomeen? Näissa Oivalluspähkinöissä pohditaan paitsi mistä roskat ovat tulleet, myös sitä, että miten niitä voisi vähentää. Tehtäviä voi käyttää yhden oppitunnin sisältöinä, tai sitten laajentaa vaikkapa kokonaisten koulupäivien teemaksi. Roskatehtävät sopivat mainiosti myös Roskienkeruupäivän oheistehtäviksi.

Roskien lähimatkat -oivalluspähkinässä pohditaan, mistä roskat ilmestyvät katujen varsille, ojiin ja lähiluontoon? Ja miten niiden määrää voitaisiin vähentää?
.
Roskien lähimatkat -karttaa varten tarvitset koulusi lähialueen kartan, johon voi merkitä roskien löytöpaikkoja ja -alueita. Esimerkkitiedostossa kartalla Jyväskylän steinerkoulun lähialueita.
Roskien kaukomatkat -oivalluspähkinässä tutkitaan, missä roskien alkuperä on. Missä sittemmin roskiksi päätyneet tuotteet on valmistettu, ja miten ne ovat saapuneet löytopaikkaansa.
Roskien kaukomatkat -karttaa käytettään merkitsemään roskien alkuperä ja niiden mahdollisesti kulkema matka. Kuinka monen kilometrin päästä mikäkin roska on tullut? Kymmenen? Sadan? Tuhannen? Kymmenen tuhannen?