GreenComp

GreenComp-osaamisalueet ja niihin liittyvät kestävvystaidot sekä niiden sovittaminen vuosiluokittain. Taulukko on suuntaa-antava ja kestävyystaitojen sisällöt vuosiluokittain voivat vaihdella.

Lisätietoa: Euroopan komissio, Yhteinen tutkimuskeskus, GreenComp, Kestävää kehitystä koskeva eurooppalainen osaamiskehys, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2760/595099