Agenda 2030

AGENDA 2030 -TIEKARTTA


AGENDA 2030 -kakku

Kuva: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University CC BY-ND 3.0.

AGENDA 2030 -tavoitteita voi tarkastella myös ‘kakkuna’, jonka alimpaan kerrokseen sijoittuu biosfääri, eli elonkehä. Toiseen kerrokseen sijoittuu yhteiskunta ja inhimilliseen kehitykseen liittyvät tavoitteet. Kolmas kerros sisältää talouteen liittyvät tavoitteet ja päällimmäisenä on yhteistyön ja kumppanuuden kerros.


LÄHTEET

https://kestavakehitys.fi/agenda-2030
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/miten-tasta-tavoitteeseen, kirjoittaja: Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/agenda-2030-tiekartta-kestavaan-tulevaisuuteen Kirjoittaja: opetusneuvos Satu Honkala, Opetushallitus
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html